İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Anadolu Yönetsel Danışım, İş Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., bünyesinde görevlendirilen A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı her İş Güvenliği Uzmanı, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  ve  “İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki , Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”  başta olmak üzere ilgili yasal mevzuattan kaynaklı sorumluluklarını güncel bilgi birikimi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak edinilmiş saha tecrübelerinin ışığında hakkıyla yerine getirmek için özveri ile çalışmaktadır.

Alanında tecrübeli profesyonel adaylar arasından özenle seçilerek kapsamlı bir oryantasyon eğitimi sonrası ANADOLU OSGB, bünyesinde işe başlayan farklı sınıflardaki İş Güvenliği Uzmanı arkadaşlarımız, görevlendirildikleri firmalara İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü gözetiminde hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri ve Çalışma Süresi Hesaplama

İş güvenliği uzmanları tehlikelerin belirlenmesinde, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da fikirlerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken tedbirler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın veya patlamaların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil plan uygulamasının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır.

İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır.

Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgeleri hazırlamak da uzmanların görevleri dâhilindedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde,  belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki süreler içinde görev yaparlar :

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000’nin tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500’ün tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250’nin tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Anadolu OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde Güçlü Çözüm Ortağınızdır. 

Anadolu OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!