BİZ KİMİZ?

Anadolu Yönetsel Danışım İş Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti., T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 401 belge numarası ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından da faaliyetleri onaylanmış olan ANADOLU OSGB25.01.2013 tarihinden itibaren İstanbul başta olmak üzere, Tekirdağ, Kocaeli ve Gebze’de İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz ve Sağlık Personellerimiz ile farklı sektörlerden yüzden fazla firmaya hizmet veriyoruz

Kaliteli hizmet ve pratik çözümlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz, yaptığımız işten gurur ve mutluluk duyuyoruz.

anadolu1

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Firmanızın ihtiyacına göre İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesi yapılmaktadır.

İŞYERİ HEKİMİ

Firmanızın ihtiyacına göre İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılmaktadır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
Firmanızın ihtiyacına göre DSP görevlendirmesi yapılmaktadır.

DİĞER HİZMETLER

DİĞER HİZMETLER
Firmanızın ihtiyacına göre Teknik Ölçümler, Sağlık Taramaları ve eğitimler yapılmaktadır.

Firmanızın Bütün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerini Bize Emanet Edin.

İşverenler, işyerinde potansiyel olarak var olan veya dışarıdan dolaylı veya direkt gelebilecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için işyerine has bir risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak yükümlülüğündedir. Aksi durumunda cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

İşyeri Risk Analizi Değerlendirme Raporu, İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz, Diğer Sağlık Personellerimiz ve işyerinde kurulan risk analizi değerlendirme ekipleri ile birlikte bir ekip çalışması şeklinde hazırlanır. İşyerine has özel riskler fotoğraflı olarak belirlenerek dokümante edilir.

DEVAMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışacak personelin, işe başlamadan önce  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sürelerde eğitim almış olması yasal zorunluluktur. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde İş Sağlığı ev Güvenliği eğitimi almamış personelin bu hali ile çalıştırılması mevzuata aykırıdır ve ayrıca aksi durumunda çalışan kişi başına idari para cezası vardır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  ve  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin  Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” gereğince işyerine has

DEVAMI

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.um.

DEVAMI

Diğer sağlık personeli (DSP) yada diğer adıyla işyeri sağlık personel/hemşiresi; İşyeri Hekimine yardımcı olarak; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek ve yönlendirilmekle görevli olup, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. Çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini özetle işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekiminin yaptığı muayene işlemlerinde yardımcı olur.

DEVAMI

Hizmetlerimiz

1. İşyeri Hekimi

Anadolu Yönetsel Danışım İş Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti., bünyesinde görevlendirilen İşyeri Hekimleri, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  ve  “İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli  Görev, Yetki , Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”  başta olmak üzere ilgili yasal mevzuattan kaynaklı sorumluluklarını güncel bilgi birikimi ve İşyeri Hekimi tecrübelerinin ışığında özveri ile çalışmaktadır.

Anadolu OSGB, farklı branşlardaki İşyeri Hekimleri ile hizmet vermekte olup özellikle kurumsal firma İşyeri Hekimliği tecrübesi yüksek İşyeri Hekimleri ile çalışmaktadır. Her ay şirket içi rutin olarak yaptığımız toplantılarda, mevzuattaki gelişmeler ve saha çalışmalarında edinilmiş yeni tecrübeler daha kaliteli hizmet verebilir olmak adına İşyeri Hekimlerimiz arasında paylaşılmakta bu paylaşımlar İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında etkin olarak kullanılmaktadır.

DEVAMI

Firmanızın Bütün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerini Bize Emanet Edin.

3. İş Güvenliği Eğitimleri

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışacak personelin, işe başlamadan önce  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sürelerde eğitim almış olması yasal zorunluluktur. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde İş Sağlığı ev Güvenliği eğitimi almamış personelin bu hali ile çalıştırılması mevzuata aykırıdır ve ayrıca aksi durumunda çalışan kişi başına idari para cezası vardır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  ve  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin  Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” gereğince işyerine has riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi yasal zorunluluktur.

DEVAMI

Merak Edilenler

ANADOLU OSGB
Uzman Personellerimizle Hizmetinizdeyiz
JOHN DEERE
The Spectrum theme has made our website the best in our industry, none of our competitors even come close to us. Just a huge thanks to the CMSSuperheroes team for a stunning theme!

Referanslar

Kaliteli hizmet ve pratik çözümlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz, yaptığımız işten gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Teklif Al

Firmanızın Bütün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerini Bize Emanet Edin.