Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan ‘’belirleme’’çalışmalıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir:

 

İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların herbirinde;

 • Yapılan işler,
 • Çalışma ortamları,
 • Çalışma koşulları
 • Kullanılan malzeme ve donanımlar,
 • Çalışan insanlar
 • Tehlikeler ve tehlikeli durumlar

Risk analizi konusunda riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak sağlık risk analizi ve analizleri belli bir sistematik içinde ve farklı olarak yapılmalıdır.

1-Çalışma pozisyonlarının belirlenmesi

Çalışanlar işlerini yaparken değişik pozisyonlarda çalışmaktadır.

Çalışma pozisyonları;

 • Ayakta
 • Merdiven inip çıkarak
 • Dönerek
 • Oturur durumda
 • Eğilerek
 • Uzanarak
 • Gerilerek
 • Sabit pozisyonda
 • Kayarak
 • Sallanarak

İşverenler, işyerinde potansiyel olarak var olan veya dışarıdan dolaylı veya direkt gelebilecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için işyerine has bir risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak yükümlülüğündedir. Aksi durumunda cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

İşyeri Risk Analizi Değerlendirme Raporu, İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz, Diğer Sağlık Personellerimiz ve işyerinde kurulan risk analizi değerlendirme ekipleri ile birlikte bir ekip çalışması şeklinde hazırlanır. İşyerine has özel riskler fotoğraflı olarak belirlenerek dokümante edilir. Hazırlanan Risk Analizi Değerlendirme Raporu için İş Güvenliği Uzmanımız, İşyeri Hekimimiz, işveren ve ilgili çalışanlar ile birlikte  aksiyon planları hazırlanarak gerekli aksiyonlar alınır. Önlem alınan her risk için DÖF (düzenleyici önleyici faaliyet ) hazırlanır.