MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Bu Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler ile bir çok meslek için belge zorunluluğu getirilmiştir. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Efor OSGB Mesleki Yeterlilik Belgesi alımında çözüm ortağınızdır.

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra yani 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Detaylı Bilgi için Efor OSGB uzmanlarını arayabilirsiniz.

Sıra Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Belge
Zorunluluk Tarihi
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
2 12UY0054-3 Alçı Levha
Uygulayıcısı
Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
3 12UY0055-3 Alçı Sıva
Uygulayıcısı
Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
4 11UY0014-3 Aliminyum
Kaynakcısı
Seviye 3 Metal 31.12.2016
5 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3 Enerji 31.12.2016
6 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4 Enerji 31.12.2016
7 11UY0012-3 Betonarme
Demircisi
Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
8 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
9 11UY0010-3 Çelik Kaynakcısı Seviye 3 Metal 31.12.2016
10 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal 31.12.2016
11 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji 31.12.2016
12 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik
Boru Kaynakcısı
Seviye 3 Enerji 31.12.2016
13 11UY0032-4 Doğalgaz Isıtma ve
Gaz Yakıcı Cihaz Servis Pers.
Seviye 4 Enerji 31.12.2016
14 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme
Bakım Operatörü
Seviye 4 Enerji 31.12.2016
15 11UY0034-3 Doğal Gaz
Polietilen Boru Kaynakcısı
Seviye 3 Enerji 31.12.2016
16 11UY0034-4 Doğal Gaz
Polietilen Boru Kaynakcısı
Seviye 4 Enerji 31.12.2016
17 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
18 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
19 12UY0080-4 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4 Metal 31.12.2016
20 12UY0080-5 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 3 Metal 31.12.2016
21 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapma Personeli Seviye 3 Enerji 31.12.2016
23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal 31.12.2016
26 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016
27 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv 31.12.2016
28 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv 31.12.2016
29 11UY0020-5 Otomativ
Elektromekanikcisi
Seviye 5 Otomotiv 31.12.2016
30 11UY0021-4 Otomativ
Mekanikcisi
Seviye 4 Otomotiv 31.12.2016
31 11UY0007-3 Otomativ
Montajcısı
Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016
32 12UY0053-3 Otomativ Saç ve
Gövde Kaynakcısı
Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016
33 12UY0050-3 Panel Kalıpcı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
34 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 31.12.2016
35 12UY0051-3 Seramik Karo
Kaplamacısı
Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
36 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
37 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
38 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
39 11UY0025-3 Tünel Kalıpcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
40 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2. Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz kişiler çalıştırılamayacaktır.

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Belge
Zorunluluk Tarihi
1 12UY0092-3 Asansör Bakım ve
Onarımcısı
Seviye 3 Elekt.Elektr 25.03.2017
2 12UY0092-4 Asansör Bakım ve
Onarımcısı
Seviye 4 Elekt.Elektr 25.03.2017
3 12UY0092-3 Asansör
Montajcısı
Seviye 3 Elekt.Elektr 25.03.2017
4 12UY0092-4 Asansör
Montajcısı
Seviye 4 Elekt.Elektr 25.03.2017
5 12UY0092-4 CNC Programcısı Seviye 4 Metal 25.03.2017
6 12UY0092-5 CNC Programcısı Seviye 5 Metal 25.03.2017
7 12UY0092-3 Metal Saç
İşlemeci
Seviye 3 Metal 25.03.2017
8 12UY0092-4 Metal Saç
İşlemeci
Seviye 4 Metal 25.03.2017

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

MADDE 74 – 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 (beş yüz) Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Anadolu OSGB Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesinde “Doğru” Çözüm Ortağınızdır.