İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alan işyerlerinde yangın ve tahliye tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden tahliye tatbikatların amacı; olası bir acil durumda can ve mal kaybının yaşanmaması veya en aza indirilmesi için öngörülen tehlike senaryoları doğrultusunda işyerinin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen güvenli alanlarda toplanmanın sağlamasıdır.

ANADOLU OSGB bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanı arkadaşlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz tahliye tatbikatlarının hazırlanması, olası acil durum senaryolarına göre planlanması, ilgili eğitimlerin verilemsi ve uygulamanın yapılması süreçlerine aktif katılmaktadır. Tüm süreç video ve fotoğraf çekimi ile kayıt altına alınmakta, tatbikat sonrasında tatbikat tutanağı düzenlenmektedir.