08 Haz 2017

Anadolu Yönetsel Danışım İş Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti., bünyesinde görevlendirilen A Sınıfı B Sınıfı ve C Sınıfı her İş Güvenliği Uzmanı, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  ve  “İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki , Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”  başta olmak üzere ilgili yasal mevzuattan kaynaklı sorumluluklarını güncel bilgi birikimi ve İş Güvenliği […]

08 Haz 2017

6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir. İşyeri […]