The Details

Tüm işletmeler ve işyerleri 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği “İş Güvenliği Uzmanı” görevlendirmek zorundadır. Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır.

Firmamız iş güvenliği hizmetleri kapsamında işyerlerinin ihtiyaç duyduğu belge ve dokümanları da hazırlamaktadır. Hizmetlerimiz arasında risk değerlendirmesi yaparak gerekli olan aksiyonları başlatmak da yer alır. Aynı zamanda acil durum planları hazırlamak ve gerekli olan tatbikatları yapmak da yine hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Acil durum yönetimi ile ilgili yapılması gereken çalışmalar da firmamız tarafından gerçekleştirilir. Ekiplere çeşitli eğitimler verilmekte, gerekli bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmektedir. Sağlık ve güvenlik planlarının ilgili yönetmelik çerçevesinde hazırlanması çalışması ve iş izni prosedürü firmamız tarafından hazırlanır.

Son derece geniş bir ağ çerçevesinde iş güvenliği uzmanlığı hizmeti sunan firmamız işyerlerinde gözetim ve denetim sistemi kurulması ve yönetilmesi gibi son derece önemli olan çalışmaları da hayata geçirmektedir. Tüm bu çalışmalar ile ilgili talimatları, prosedürleri, süreç yönetimini ve ilgili formları hazırlamak da yine firmamızın sunduğu hizmetler arasında yer alır. Ayrıca firmamız tarafından iç denetim sistemi olduğu için size verilen hizmetin etkinliği 3. bir kişi tarafından denetlenmekte ve ölçülmektedir.

About The Project

  • Date:7th Haziran 2017
  • Category:
  • Likes: 0 like
  • Share: