07 Haz 2017

Tüm işletmeler ve işyerleri 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği “İş Güvenliği Uzmanı” görevlendirmek zorundadır. Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır. Firmamız iş güvenliği hizmetleri kapsamında işyerlerinin ihtiyaç duyduğu belge ve dokümanları da hazırlamaktadır. […]

07 Haz 2017

KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olarak ”İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların hazırlanması,tatbik edilmesi ve raporlanması çalışmalarını teknik kadromuzla gerçekleştirmekteyiz. İşveren ve çalışanların […]